Sprinkler Vest AS

Typiske brannårsaker:

Årsaker til en brann kan være flere, typiske eksempler på boligbrann er røyking på sengen, levende lys, lek med fyrstikker, tørrkoking på komfyr, feil på elektrisk anlegg eller tildekking av elektriske ovner. Du kan miste alt i en brann, i verste fall kan mennesker omkomme.

Sprinkleranlegget:

Et sprinkleranlegg vil oppdage en brann på et tidlig tidspunkt, og slukke brannen, evt kontrollere brannen slik at den kan slukkes av andre. Når en brann oppstår går det svært kort tid før den spres. 97 % av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er montert. Ved en evt brann vil varmen stige til taket. Ved en bestemt temperatur vil det komme vann ut av sprinklerhodet, ett og ett hode vil sprute ut vann, og kontrollere eller slukke brannen. Kort sagt så kan man si at ved å ha et sprinkleranlegg i hus så har du en «brannmann» på vakt hele døgnet.

Dersom du/dere har behov for bistand eller informasjon om sprinkleranlegg, ta kontakt og vi vil hjelpe med å finne gode løsninger.